спестяване и инвестиции

За Mammi.bg: Как да започнем да спестяваме и инвестираме с малки суми?

Много се радвам, когато дори типично женски сайтове, ориентирани към ежедневието на майката, излизат от клишето и припознават темата за личните финанси и инвестиции като важна за семейството и за всяка жена. Защото медиите и социалните платформи до голяма степен са тези, които задават нашия дневен ред и пробуждат сфери на интерес.

В началото на 2022 г. с дамската платформа Mammi.bg стартирахме партньорство, свързано с информираността ни по тези теми. Всеки месец в техния сайт ще представям конкретен въпрос, свързан със спестявания и инвестиции, с финансовата грамотност на деца и възрастни. Първата важна стъпка за доброто управление на семейния бюджет и личното богатство е информираността.

Публикувам първия материал, който излезе през февруари 2022 г. и може да прочетете в оригинал тук.


Наталия Тодоровадиректор маркетинг и връзки с клиенти и член на Борда на директорите на една от най-големите компании за управление на инвестиции и спестявания у нас – Експат Асет Мениджмънт, всеки месец ще подготвя материал за нас на тема финанси. Но така, че да разберем всяка дума! И да можем лесно да приложим на практика съветите, които има за нас.

Вече сме те срещали с Наталия в интервюто, което Златина Георгиева направи с нея за финансовата грамотност на децата – тема, също много близка до сърцето ѝ. Вдъхновена именно от важността от този разговор, тя създава и образователния комплект „Финансова грамотност за деца” за издателство Carrot.

А когато не се занимава с финанси, Наталия развихря своето въображение в блога The Little Chef, където споделя всичко, което я вълнува, свързано с родителството и развитието на децата, както и любими рецепти, които приготвя заедно със своите малки помощници.


„Нямам достатъчно пари, за да спестявам.“

„Не съм толкова богат, че да инвестирам.“

Често чувам това… И то не от хора, които едва свързват двата края и наистина нямат достатъчно средства, за да посрещнат основните си нужди. Немалка част от семействата със средни доходи и стандарт на живот също вярват в тази заблуда. А всички книги по лични финанси започват със сходни съвети – започнете да спестяванте отрано, бъдете последователни и дисциплинирани.

Добрата практика е всеки, независимо от доходите си, да заделя минимум 10% за спестявания и инвестиции. Тази сума в началото е малка, но дисциплината плавно да спестяваме от текущите си доходи, за да осигурим стабилност в стандарта си на живот, дългосрочно дава търсените резултати.

Да направим една проста калкулация. Ако започнем да отделяме по 200 лева на месец при раждането на детето ни, това са са 2400 лева на година или 43 200 лева за 18 години. Ако заложим скромно 5% годишна доходност, изчислено със сложна лихва, събраната сума би била около 71 хил. лв. при пълнолетието му. Не звучи зле като резултат от заделянето на само 100 лв. месечно от всеки от родителите. Защото не бива да забравяме – алтернативата е 0, тъй като в общия случай просто не разбираме къде сме ги изхарчили.

„Какво са 5% на моите дребни пари. С тях или без тях, все едно.“

Познато ли ви е? Искаме бързи резултати, скоростен влак по пътя към забогатяването.

Доста често хората с по-скромни възможности за спестяване и инвестиции се отказват много бързо и губят мотивация, тъй като не могат да усетят резултатите. Като при децата – ако на 10-годишното си дете заложите като цел да спестява за университет, то ентусиазирано ще трупа монетки няколко дни, визуализирайки си идеята за красивата сграда и усмихнатите лица от брошурата, след което ще си спомни за новите шоколади в училищната лафка и… ще изхарчи всичко.

Апетитът идва с яденето.

Поставяйте си ясни краткосрочни цели. Създайте си план , съставен от отделни по-малки стъпки и „празнувайте“ всяко качено стъпало. Истината е, че колкото повече се увеличава нашето лично богатство, толкова повече възможности за нови и разнообразни инвестиции се отварят пред нас. Не само защото част от инвестиционните възможности изискват по-големи средства, но и защото мисленето, погледът ни, интересите ни също се променят и се отварят за подобни перспективи. Знанията и опитът ни също се развиват, така че да стартираме с малка инвестиция има своите позитиви – ще научим уроците си стъпка по стъпка и ще сме подготвени да управляваме по-сериозни инвестиции в бъдещ момент.

Но какво можем да правим с толкова малка сума?

Финансовите пазари предлагат различни възможности за инвестиции с малки суми и регулярни вноски. Ето някои от тях:

1. Борсово търгувани фондове (на английски exchange traded funds, ETF)

Фондовете представляват кошници от активи. С тяхна помощ с покупката на един инструмент на практика получаваме пропорционално парче от богатото портфолио на съответния фонд.

Има различни видове борсово търгувани фондове. Някои от следват определен борсов индекс или клас актив (напр. ETF върху най-широкия индекс на американската борса S&P 500). Други следват движението на цената на дадена суровина (напр. злато, петрол, газ и др.). Трети пък могат да репликират движението на акциите на компании от конкретен сектор или регион. Борсово търгуваните фондове са много по-диверсифициран вариант от покупката на единична акция и не носят специфичния риск на отделната компания.

Наричат се „борсово търгувани“, защото се търгуват на определена фондова борса – във Франкфурт, Лондон, Ню Йорк, Хонконг… Българските инвеститори имат лесен достъп до такива инструменти през управляващи дружества и инвестиционни посредници в България, както и през различни глобални платформи за борсова търговия за ритейл инвеститори. При избора на компания-партньор, чрез която решите да осъществявате инвестициите си, е важно да направите добро предварително проучване – за лиценза, който компанията притежава, за репутацията и опита, за таксите, за начина на съхранение на инструментите.

Също така избирайки такива инструменти трябва да помислите как ще взимате инвестиционните решения. Най-общо, вариантите са два. Ако се насочите към брокерска платформа, ваш е ангажиментът за избора на инструменти, както и после да следите своите позиции и да решавате кога и на какви нива желаете да купите или продадете. Това означава да се подготвите добре с пазарна и аналитична информация и да сте винаги в крак с глобалните процеси. Вторият вариант е да се насочите към портфолио мениджър (управляващо дружество), където екип от анализатори и трейдъри ще ви помогне да изградите заедно правилната стратегия и ще има грижата да управлява позициите ви.

2. Договорни фондове

Подобно на борсово търгуваните фондове, договорните фондове (познати още с термина взаимни фондове) също представляват кошници от активи. Всеки фонд има предварително определен инвестиционен фокус и стратегия, които следва.

Тези фондове не се търгуват на фондова борса, а инвеститорите купуват и продават дялове директно при дружеството, което ги управлява. Такива фондове се управляват от специализирани финансови институции с лиценз за дейността, като всеки фонд също преминава през регистрационна процедура. Понякога търговски банки са дистрибутори на такъв тип инструменти.

Често такива фондове биват активно управлявани. Това означава, че екипът на фонд мениджъра непрекъснато следи пазара и реагира на промените и тенденциите, преценява кога да купи или продаде даден актив, така че фондът година след година да увеличава своята стойност.

При избор на такива продукти се поинтересувайте от историческите резултати за по-дълъг период от време, от ликвидността, както и от всички такси, съпътстващи инвестицията. Обикновено договорните фондове имат включени в цената такси за записване и обратно изкупуване, които ги правят по-подходящи за дългосрочна инвестиция.

3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Малко от нас мислят за пенсионирането си от млада възраст. А нивото на пенсиите на нашите баби и дядовци в момента трябва да ни е научило на ценен урок – не е разумно да разчитаме на държавата за осигуряване на достойни старини и запазване на стандарта на живот след активна възраст.

В момента наред с държавното обществено осигуряване всеки от нас има отчисления от дохода си и към универсален пенсионен фонд (а някои професии и в професионален пенсионен фонд). В него партидата е лична и сумите се наследяват, ако не бъдат използвани от титуляра.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е още една вноска към личния ни пенсионен фонд, като тук вече можем сами да определим размера, периодите на внасяне и т.н. Такъв тип допълнителни вноски водят след себе си и до данъчни облекчения. Облагаемият доход се намаля с размера на вноските към доброволния пенсионен фонд, ако тези вноски са до 10% от месечния доход. Отново, натрупаните в такъв фонд вноски, се унаследяват.

4. Застраховка

Целта на застраховката е да ни защити финансово при настъпване на определени неблагоприятни обстоятелства и спешни ситуации, които биха изисквали значителен финансов ресурс от наша страна. Такива са например имуществените застраховки, които сключваме за жилището си, здравната застраховка, с която ползваме допълнителни медицински услуги и др.

На застраховката в същото време може да се гледа и като на спестовен продукт. Например, застраховките живот със спестовен елемент или т.нар. инвестиционна застраховка включва както възможността за спестяване, така и покритие на определени рискове, свързани със здравето и живота на застрахования.

Палитрата от застрахователни продукти и услуги е много богата и човек е добре да се обърне към специалист в областта за консултация по своя индивидуален казус. Недостатък при застрахователните продукти е липсата на ликвидност – обиквовено натрупваният капитал не може да се ползва години наред. Съществува и рискът по една или друга причина настъпило застрахователно събитие да не бъде признато от застрахователя или изплатената премия да е по-малка от очакваната.

Детски книги и игри на тема финансова грамотност

Диверсификация – какво означава и защо е важна?

Повечето хора по естествен начин избират да влагат спестяванията си в едни и същи познати продукти, което често не е най-разумният избор, а при дългосрочни цели крие редица опасности. Диверсификацията означава да не слагаме всички яйца в една кошница, да разпределим спестяванията и инвестициите си към различни класове активи, които се влияят от несвързани помежду си фактори. Това до известна степен защитава парите ни от драматични движения и ги предпазва от ограниченията, които несъзнателно си поставяме заради липсата на опит, познания, достъп, заради страховете и митовете, с които сме обременени.

Никой резултат не е бърз. Изисква се търпение и непрекъсната информираност.

Инвестиционните и спестовни продукти и услуги стават все по-разнообразни и комплицирани. Тук представихме един далеч неизчерпателен списък от класически възможности при малки месечни суми. Но конкретният избор зависи от много фактори, свързани с личния ни живот, житейските ни планове, финансово състояние и навици, здраве и др.

При всички случаи към дългосрочните спестявания и инвестиции на семейството трябва да се подхожда разумно. Търсете информация, проучете алтернативите, консултирайте се с професионалисти, на които имате доверие, и не спирайте да се интересувате и образовате по темата.

Първата и най-важна стъпка е да осмислите, че парите могат да работят за вас 24/7/365, докато вие не можете…

Последвайте Mammi.bg във Facebook и Instagram за още полезно съдържание.


Ако се интересувате от темата финансова грамотност и желаете да получавате още интересни идеи и съвети директно на вашата електронна поща, абонирайте се за нашия бюлетин:

С попълването на тази форма потвърждавам желанието си да получавам рецепти, публикации, авторско и промоционално съдържание от The Little Chef.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*