Вербатория България

Как да открием таланта и скрития потенциал на детето? Неврометрия на способностите.

Като родител непрекъснато си задавам въпроси за баланса между желанията и потенциала на дететето и собствените ни амбиции, мечти и нереализирани стремежи. Тънък лед, по който често не си даваме сметка, че вървим, възприемайки децата като наше копие.

В момента Кари е на 5 и пред нас стои въпросът за избор на училище. Дали да е насочено повече към математиката, към науките или пък към чуждите езици… Мислим също за това с какви допълнителни дейности и занимания да натоварим ежедневието й. Да, много е малка, тепърва ще се разгръщат пред нас нейните таланти и интереси. И все пак стремежът да отглеждаме щастливо, хармонично и успешно дете до голяма степен зависи от изборите, които ние, родителите, правим от най-ранна възраст.

Точно в средата на тези си терзания ми попадна реклама на Вербатория – непознат за мен метод за изследване на силните страни и потенциала на детето. Стана ми любопитно, зачетох се в детайлите, проучих генезиса и историята на изследването. И заведох Карина.

Самият „тест“ за Кари беше много забавен, прие го като игра. После даже и аз се подложих на изследването. Хем от любопитство, хем да го „верифицирам“ от позицията на годините и опита, които имам с образованието и с професионалния си път.

Вербатория има близо 100 центъра в 12 държави по света, с множество номинации и награди за иновации и технологии. В България до момента представителствата са в София, Пловдив и Благоевград. Заговорихме се с Мирослава Джикова – представителят на Вербатория за София. Сподели ми как е започнала да се занимава с това, как й помага и за собствените й деца. Реших да направя интервю с нея, за да разкаже повече за неврометрията като метод за изследване на вродените таланти на човек. За кого е полезно и как изследването може да помогне правилно да насочим детето си в образованието и професията.

Изследването на Вербатория далеч не е панацея и не дава отговори на всички въпроси относно развитието на личността и характера на човек. Но е един много любопитен и наистина полезен поглед над начина, по който мозъкът работи и възприема и обработва информация в различни области.

За мен изследването на Кари даде интересни отговори на теми, върху които не се бях замисляла. И тепърва в процеса на нейното образование ще се връщам към анализа, който получих, за да търся правилните подходи както в академичната й подготовка, така и в личностното й развитие.

До края на 2020 г. с промокод TheLittleChef10 получавате -10% отстъпка от цената на изследването на Вербатория (офис София). Резервирайте своя час за изследване на таланта на WWW.VERBATORIABG.COM.

Ето и интервюто с Мирослава:

Мирослава Джикова

Какво представлява измерването на таланта?

Вербатория използва неврометрията на способностите или диагностиката на таланта (Talent Quotient, TQ). Това е уникален метод за анализ на естествения потенциал на човек – от деца над 4 години, та до възрастни. Измерването се извършва на база работата на мозъка. Записват се мозъчните вълни и активност чрез невро-сензор (ЕЕГ) по време на изпълението на задачи и игри в различни области. Специално разработен алгоритъм анализира индивидуалните характеристики. За разлика от друг вид „тестове“, методът не изследва човешките умения, знания или способности, а разкрива областите, в които развитието му би било по-лесно и по-силно или по-трудно и по-посредствено.

Изследването е разработено на база научната дейност на Хауърд Гарднър. През 1983 г. той публикува своите изследвания и теория, свързани с множеството интелигентности. Изследването дава резултат за сферите, в които мозъкът работи по-хармонично и в които човек има потенциал да постигне изключителни резултати. Изследването не измерва това, което сме научили в дадена сфера, а само потенциала на мозъка за развитие. Това означава, че ако се фокусираме в сфери с по-висок потенциал, имаме възможност да постигнем много повече, отколкото ако се опитваме да компенсираме в сфери, които не са толкова хармонични за мозъка на база даденостите ни.

Измерването на таланта е ориентирано около изследването на 7 типа интелигентности и свързаните с тях способности, таланти и научни и професионални области. Това са вербална, логико-математическа, визуално-пространствена, музикална, телесно-кинестетична, социално-междуличностна и вътрешно личностна интелигентност.

вербатория

За кого е подходящо изследването?

Най-често изследваме деца. Вербатория помага на родителите да се ориентират каква личност е детето. Кои са неговите силни и слаби страни, заложби и таланти. По какъв начин усвоява нов материал в различните направления и т.н. Това помага семейството да вземе правилно решение при избора на училище, гимназия и университет, а в бъдеще на специализация и професия. Ориентира родителите към какви курсове и кръжоци да се насочат за развитие на природния интелект на детето, какъв спорт подхожда на темперамента на детето.

Изследването е подходящо за всякаква възраст над 4+. Въпросите са съобразени с различните възрастови групи на база на развитието на мозъка. В различните възрасти се интересуваме и търсим отговорите на различни въпроси:

  • 4-7 годишни: Хармонично развитие. Изследваме кои са областите, в които мозъкът на детето работи по-хармонично, каква е ефективността на паметта, нивото на емоционална интелигентност. Изследването намира подходящ спорт и потенциала за изучаване на музикален инструмент, проверява способността на детето да учи чужди езици от ранна детска възраст. Измерва неговата устойчивост на стрес, умението да се справя в рискови ситуации, неговата осъзнатост и др.
  • 8-14 годишни: Профил в училище/гимназия. В този период родителите се интересуват от това в какъв профил да насочат децата си – най-общо, математически или хуманитарен. Тестът на Вербатория може да покаже дали детето ще усвоява литературата или математиката по-добре. Изследваме емоционалната интелигентност, ключови качества, които детето има, подходящи за развитието му и за бъдещата му реализация. Областите, които изследваме, са лингвистична (умението на детето да възприема и работи със собствения му език и езици близки по фонетика до родния), математика и логика, музика, спорт и кинестетика, и пространствен интелект (т.нар. креативност). Изследването дава оценка на емоционалната интелигентност на детето и анализ на неговия лидерски потенциал. Тестът показва какъв е типът мислене на детето и по какъв начин възприема нова информация – аналитичен или визуален. Методът дава подробна информация за сложността на предметите в училище и насочва вниманието на родителите към тези, на които трябва да се обърне допълнително внимание. Също така измерваме вниманието и паметта във всяка област от таланти и предлагаме оптимален режим на работа за постигане на най-добри резултати. Всяко дете се нуждае от индивидуален подход на работа и график на натоварване, тъй като безпокойството и невниманието са резултат от особеностите и работата на паметта.
  • 15-17 годишни: Избор на професия. В допълнение на описаните в предходните групи въпроси, тук алгоритмът изчислява и какви качества има детето, важни за професионалното му развитие. На база на това препоръчва подходящи професии за реализация, като се разглеждат както традиционни индустрии, така и иновитаивни професии и професии на бъдещето. Това помага за правилната ориентиация при избор на специалност в университета, при подбор на допълнителните дейности и сфери на интерес. Отново важен аспект в изследването е емоционалната интелигентост и типа характер, които дават информация за лидерския потенциал.
  • 18+: Кой съм аз? Изследваме всеки човек, който иска да научи повече за себе си. Кои са вродените му таланти, нивото му на емоционална интелигентност. Каква е устойчивостта на стрес, какви професионални качества притежава. Какви са подходящите за него професии. Какво хоби би допринесло за хармоничното му развитие, постигане на баланс и намаляване на стреса.
Промо код

Как работи измерването на таланта? Какъв е принципът на изследването?

Въз основа на ритмите на мозъка можем да оценим талантите и потенциала на детето в областите езици, математика и логика, музика, креативност и спорт. Също така изследването дава информация относно типа на мислене на детето – аналитично или визуално. Това е важно при избора на подход за учене, когато се преподава и възприема нов материал.

В началото на тестването на главата на човек се поставя невроинтерфейс (EEГ). Чрез него се записват мозъчните вълни, докато специалистът на Вербатория задава въпроси от различните области на таланта. Мозъчните вълни се записват от специално разработена програма. Това е алгоритъм, който работи с над 3000 изследвания в областта, публикувани от Харвард, Оксфорд, Принстън и други топ университети с разработки в сферата на невропсихологията. Вербалните отговори на въпросите нямат значение при провеждане на теста. Системата и апаратът се интересуват от това как реагира мозъкът в съответната ситуация. Т.е. дори и детето/възрастният да не може да говори, ако разбира въпроса, тестването ще бъде успешно.

Изследването продължава около 30-35 минути. След края на теста програмата изпраща записа на мозъчните вълни на главния ни сървър в Москва. Там данните се обработват без човешка намеса и се генерира отчет кратко след приключване на изследването. В допълнение на писменото изследване, което предоставяме на e-mail, изготвяме и аудио запис с детайлно „разчитане“ и анализ на резултатите. Полезно е човек да се връща към този запис периодично, за да сверява посоката на развитие и да си припомня някои специфики.

Рипортът за всеки тестван започва с т.нар. Карта на таланта. Тя показва индивидуалния резултат на човека в 5-те области на таланта, в които проявяваме най-общо нашите дадености и потенциал:

  • Вербална интелигентност. Умението на човек да общува писмено и/или говоримо на собствения си език и/или на езици, близки по фонетика до нашия.
  • Математика и логика. Умението на човек да работи с числа и/или да мисли абстрактно, да има логическо мислене.
  • Музикална интелигентност. Умението на човек да възприема ритми, мелодии, да изучава чужди езици, далечни по фонетика от нашия език.
  • Пространствен интелект (т.нар. креативност). Този интелект подхранва някой от останалите интелекти, които са по-силно изразени. Например, ако имаме пространствен интелект с вербален, човек може да стане писател. Ако имаме пространствен интелект с тяло и кинестетика, то може да стане професионален спортист и т.н.
  • Тяло и кинестетика. Този интелект е свързан с възприемането на света чрез допир и докосване. Също така е свързан с невербалната комуникация, спорта и танците. Например, ако човек има силно развити тяло и кинестетика и вербален интелект, то вероятно подходяща професия за него е актьор, политик и др.

Картата на таланта в изследването на Вербатория илюстрира Топ 3 интелекта в големи кръгове. Така е видно за тестваното лице къде са най-хармоничните зони и къде е най-силният му потенциал. Резултатът не е сравнение с някакви рамки и граници, а анализ на това кои таланти в конкретния човек са по-силно изразени и кои не.

Изследването дава насока за талантите и потенциала на детето. Това вродени умения ли са или се моделират през първите години?

Вербатория измерва как работи мозъкът в зоните на таланта, като показва преоритетните такива. Това е вроден интелект, знанията и уменията в сферата не влияят на резултатите от теста.

Например, ако детето е с музикален и телесно-кинестетичен интелект, свиренето на инструмент е прекрасно за него, там би постигнал виртуозност. Неговите родители обаче могат да изберат за него да се съсредоточи в областта на математиката. Знанията, които ще натрупа по математика, няма да променят факта, че мозъкът се чувства хармонично в областта на музиката и движенията. Когато порасне, това дете е по-вероятно да стане финансист, но винаги ще се чувства все едно нещо му липсва и ще търси себе си в музиката.

Родителя избира в коя област би искал да развива детето си. Единственото, което трябва да се има предвид тук, е, че ако развивате детето си в зоните, в които талантът е по-силен и мозъкът работи хармонично, шансът то да постигне изключителни резултати е много по-голям, отколкото, ако искате да инвестирате в зоните, в които мозъкът работи по-малко хармонично. Разбира се, както казах, изборът е на родителя. Някой развиват силните страни да детето си, други искат да компенсират и да съсредоточат усилия върху развитието на по-слабите, за да има баланс.

измерване на таланта

Как се развива картата на таланта през годините?

Вербатория има история от 10 години и за това време не се наблюдават изменения на вродените таланти. Т.е. натрупаните знания в дадена област не влияят върху това как мозъкът възприема информацията и кои зони определя като хармонични.

Надявам се да няма объркване – разибра се, че когато в дадена област се работи устойчиво, дори и да не е сред силните за този човек, знанията ще дават резултати. Но не можем да очакваме върхови постижения, когато става въпрос за не толкова хармоничните зони.

Какво трябва да правим с предмети, които се оказват слаби според картата на таланта, но пък са задължителна част от образованието?

Ако някой интелект е по-слаб спрямо друг, не означава, че детето няма да умее да трупа знания по него и няма да се справя. Това, което казва изследването, е, че не е препоръчително такава област да е профилна и фокус на бъдещото обучение или професия. Защото ще трябва да се полагат много повече усилия за усвояването на тези предмети, а детето няма да се чувства изцяло в хармония. В същото време, ако усилията бъдат фокусирани върху областите от вродения потенциал на детето, могат да се постигнати изключителни резултати, а детето да се чувства „на място“ и удовлетворено и в професионален, и в личен план.

Обратно – ако картата на таланта е показала потенциал в дадена област, той не може да се разгърне от само себе си. Трябва работа, развитие и мотивация в тази насока. В противен случай би останал скрит, дори за нас самите. Дори и да имаме силен музикален интелект, ако не сме докосвали музикален инструмент, няма как да засвирим на тромпет като виртуози, просто от само себе си, нали 😊.

Какви практически приложения има изследването в ежедневната дейност на ученика?

Специален раздел от изследването на Вербатория обръща внимание на основните учебни предмети и тяхното възприемане. На база на картата на таланта се оценява каква ще бъде сложността на съответния предмет за детето и как би учило то по-ефективно по него. Някои области ще се отдават с лекота на ученика, без много допълнителни усилия. При други ще е необходимо участието и помощта на родителя или допълнителни занимания и време.

Изследването на паметта и вниманието е също много съществена част от въпроса за справянето в училище. Този раздел дава индикация относно времетраенето и повторяемостта, с които трябва да се изучава даден предмет, така че да не се претоварва мозъкът и да не се стига до отказ от практикуване, небрежност и разсеяност. Тази информация може да се ползва при изграждане на програмата за учене през целия курс на обучение на детето, дори и в университета.

вербатория българия

Изследването определя типа характер – лидер, изпълнител и т.н. Какво означават тези роли по отношение на мястото на детето в неговата социална среда?

Изследването на Вербатория определя няколко вида лидерски типове – алфа лидер, изпълнител, индивидуалист, душа на компанията, както и лидер-ментор и лидер-директор. Всяка една от тези роли зависи от емоционалната интелигентност на детето. Прост пример – ако вътрешноличностната интелигентност е много висока, а междуличностната ниска, детето е индивидуалист. Това в общи линии се характеризира с липсата на нужда да бъде в големи компании и групи с деца. То постига резултати самостоятелно и не зависи от групата около него. Спортът, който се избира за такова дете, трябва да бъде индивидуален (плуване, тенис на корт, ски).

Ако имаме обратния случай – „Душа на компанията“, то тогава детето е готово да пренебрегне себе си за благото на другите. Чувства се комфортно в компании от хора и изпада в депресия, когато е само. Не може да играе само и търси винаги вниманието на другите. Когато избираме спорт за такова дете, в зависимост от другите му интелигентности, трябва да търсим групови занимания като волейбол, футбол и др.

Изследването оценява и емоционалността, както и начинът, по който откликваме на стрес. С какво тази информация може да помогне на родителя да балансира личността на своето дете?

Частта, в която системата измерва нивото на емоционалност, е приложима в няколко направления:

Знаейки какво е нивото на емоционалност и начинът, по който мозъкът би имал нуждата да реагира в определени ситуации, родителят ще съумява да говори с детето си по правилния начин, така че то да се чувства добре, да успее да изрази емоциите си и по възможност да не задържа нищо в себе си. Особено съществена е тази част по времето на пубертета. Има случаи, в които родителят оценява детето като по-емоционално, тъй като реагира прекалено бурно на събития и хора, но всъщност изследването показва, че емоционалността му е в норма. Това може да е сигнал за заучени поведения с цел да се достигне по-бързо до определена крайна цел.

Изследването на устойчивостта на стреса от своя страна показва доколко детето е склонно към нервност, тревожност и напрежение. Това изследване при децата също така е показател относно неговото представяне в училище. Детето може да е много силно в математиката и българския, но когато устойчивостта на стрес е ниска, обикновенно то не взима участие в часовете, страх го е да вдигне ръка и т.н., с цел да не излезе от комфортната си зона. При направата на теста неврометристът дава съвети за това как да се засили тази устойчивост на стрес.

Третото направление на изследване е склонността към риск. Също добър показател за това към какви професии да се насочат децата, както и за това как взимат решения в ежедневието си.

емоционална интелигентност

С какво методът може да е полезен при възрастни?

Много възрастни хора желаят да сменят професията си или се чувстват не на място в настоящата си работа. Именно тук може да помогнем. Комфортът по време на работа зависи от много фактори. Сред тях работата да е в хармоничните за конкретния човек зони; нивото на емоционална интелигентност да отговаря на длъжността, която човек изпълнява.

Изследването на Вербатория определя зоните на комфорт и хармония, но също така и типът индивидуалност. В някои случаи човек може да е много добър изпълнител и да върши работата си с голямо старание и именно заради това да бъде повишен като лидер на екип. Но това може да е напълно несъвместимо с нивото му на емоционална интелигентност и той да се чувства „не на място“.

Също така изследваме устойчивостта на стрес, която е много важна в днешно време поради постоянните промени на работната среда. Изследваме и склонността към риск – това до голяма степен определя какъв тип професия човек трябва да избере за себе си. Ако склонността е ниска, то човекът трябва да търси професии, които не изискват бързи и отговорни решения.

Заради описаните характеристики изследването на Вербатория успешно се използва и като HR инструмент при организацията на екипна работа. За успешната колаборация и резултати значение имат не само уменията на всеки от екипа, но и ролята му в колектива, неговата емоционалност и типа взаимоотношения, които изгражда по време на работа.

Частта с хобито също е доста полезна за възрастта 18+. Хората много често не се занимават с никакво хоби. Това допринася за липсата на баланс в ежедневието и слабата устойчивост на стрес. Едно подходящо хоби може да помогне за премахване на вредни навици и намиране на хармония в ежедневието. И най-важното – да ви донесе удовлетворение, особено ако можете да споделите хобито си с децата и семейството.

Относно избора на професия. Анализът извежда 7 най-подходящи професии за съответния възрастен, които са полезни, ако решите да се преквалифицирате или смените попрището.

Повече за Вербатория и изследването на таланта може да прочетете на техния сайт. За актуална информация и промоции, следете и Facebook страница им.


Още публикации на тема детско развитие вижте тук.

Ако искате да виждате и следващите ни публикации и рецепти, последвайте ни във Facebook и в Instagram.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*